Da bò tốt ngày càng hiếm trong khi nhu cầu khách ngày càng nhiều, Để đáp ứng tốt hơn nguồn cung da bò thật cho khách kho hàng của da tấm mới nhập về hơn 6 tấn da bò cừu các loại với đầy đủ màu sắc kích thước. Read more