Máy lạng da nguyên tấm Italia
Tin tức chung
Viết bởi author-avatar

Miễn phí lạng mỏng da cho khách hàng của Da Tấm

Để đáp ứng nhu cầu khách hàng trên nhiều sản phẩm đồ da khác nhau, Da Tấm bắt đầu triển khai dịch vụ hỗ trợ lạng da miễn phí khi khách hàng mua da tại Da Tấm. Đối với khách hàng ở Hà Nội có thể mang qua cửa hàng để lạng mỏng còn các bạn ở tỉnh khi đặt hàng có thể yêu cầu về độ dày da từ đầu để nhân viên da tấm xử lý lạng trước khi chuyển hàng. Hỗ trợ lạng da miễn phí cho khách hàng của Da Tấm Khi nào cần lạng mỏng da. Đa phần...