Bài 1 trong chuỗi video về học làm đồ da thủ công tại nhà cùng Da Tấm
Video học làm đồ da online
Viết bởi author-avatar

Bài 1: Học làm đồ da thủ công cho người mới bắt đầu

Đây là bài đầu tiên trong chuỗi video về chủ đề học làm đồ da thủ công online cho người mới bắt đầu từ cơ bản tới nâng cao. Trong chương trình này Da Tấm sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ từ kiễn thức tới những kỹ thuật làm đồ da và các tip hướng dẫn được đúc kết trong quá trình làm việc của chúng mình. Sau khi theo dõi đầy đủ chuỗi video này bạn sẽ nắm được những kiến thức nền và các kỹ thuật để có thể bắt đầu quá trình làm đồ da thủ...