Kiến thức da
Viết bởi author-avatar

Dòng da siêu HOT- da sáp ngựa điên – Crazy Horse

Da sáp ngựa điên là da ngựa hay da bò? Chính vì cái tên khá lạ lùng và mạnh mẽ nên dòng da này đã "đánh lừa" không ít những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về sản phẩm đồ da. Thực chất, da sáp ngựa điên là một loại da bò đặc biệt, xuất xứ của các tên "sáp ngựa điên" là do trong quá trình thuộc loại da này, phải sử dụng một loại sáp là Crazy horse - nôm na gọi là (sáp ngựa điên). Vì thế cái tên này gắn liền luôn với nó. Như một...