ví-sen-1-6

nên chọn ví da có mặt da đanh chắc

ví da bò nên chọn bề mặt có độ đanh chắc chắn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *