da-lon-thui-deo-cheo

Da lộn nhìn thô và có kếu cấu mềm

da lộn mềm mại có kếu cấu sợi không được chắc chắn bằng nubuck

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *